WiFi

WiFi is niet meer uit onze wereld weg te denken, overal waar we zijn is WiFi. 

Wij leveren van een enkel Access Point tot een netwerk van meerdere Access Points. Meerdere Access Points vereist een controller die uw device monitort en in de gaten houd waar u zich bevind zodat u altijd het beste signaal heeft door van Access Point te wisselen. Vaak worden meerdere Access Points met eenzelfde SSID geplaatst zodat het lijkt of dit 1 netwerk is, wist u dat uw device altijd zal proberen vast te houden aan hetzelfde Access Point als u geen controller heeft? Is uw gasten netwerk op orde en zijn deze gebruikers geïsoleerd of is uw netwerk open en staan deze in verbinding met uw gewone netwerk?

Wilt u ook een goed netwerk met een juiste beveiliging en een goed bereik vraag dan PHONEX Communicatie BV u daarin te helpen. 

.

 .